Przedszkole małych geniuszy

Nauka języka angielskiego przez zabawę

Rozbudzenie w dzieciach wewnętrznej motywacji do nauki języków obcych wcale nie jest zadaniem prostym, ale już nasza, w tym głowa, żeby stworzyć maluchom jak najlepsze warunki do zdobywania nowej wiedzy. Kluczem do sukcesu jest uwzględnienie naturalnego dla najmłodszych sposobu spędzania czasu, dzięki któremu nigdy się nie nudzą, ćwiczą wyobraźnię i pamięć. Sposobem tym jest po prostu zabawa. Wystarczy ją połączyć z nauką języków obcych, by osiągnąć niesamowite rezultaty. Z czego to wynika? Zabawa jest najważniejszym elementem edukacji w jej najwcześniejszych etapach. Pozwala dzieciom nie tylko na zintegrowanie się z grupą rówieśników, ale też pobudza wyobraźnię i daje możliwość poznawania języka wszystkimi zmysłami, całym sobą. W ten sposób język obcy staje się obszarem, który dzieci odkrywają najchętniej, bo kojarzą go z czymś przyjemnym.

Jak dzieci uczą się języków?

Dzieci poznają świat, poznając język. Te dwa procesy na pewnym etapie stają się tożsame, podobnie jak nauka połączona z zabawą. Wielokrotne powtarzanie tych samych zwrotów w różnych grach językowych sprawia, że dzieci szybciej je zapamiętują, a zaangażowanie wszystkich zmysłów jest dodatkową pomocą w przyswajaniu wiedzy. Różnorodność gier i zabaw, zwłaszcza ruchowych, jest bardzo ważna i pomaga w nauce języka nawet najmłodszym. Piosenki, wierszyki i zabawy ruchowe, dostosowane do wieku i predyspozycji maluchów, rozwijają ich fantazję i umiejętności poznawcze. Wplecione w zabawę elementy nauki języka obcego dają fantastyczne rezultaty.

Zajęcia plastyczne

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości. Realizowany przez nas program jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzięki zajęciom plastycznym kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Sztuki plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć. Są dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u dziecka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dziecka nowe i ciekawe, oddziałuje na jego zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania.

Nauka gry na instrumentach

Dzięki instrumentom kształtuje się wrażliwość na barwę, rozwija poczucie rytmu. Nauka gry na insrumentach sprzyja poprawie koncentracji uwagi, stymuluje sprawniejsze myślenie, spełniając również funkcje uspołeczniające i wychowawcze – kształtuje takie cechy charakteru jak zdyscyplinowanie, porządek, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie . Instrumenty dają możliwość obserwowania w praktycznym działaniu różnicy wysokości dźwięków, kierunku melodii, rozwijają wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą dziecka. Gra na instrumentach wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka.

W naszym przedszkolu obok logorytmiki – metody stosowanej w profilaktyce logopedycznej, łączącej w sobie zarówno elementy rytmiki jak i oddziaływań logopedycznych, której głównym celem jest stymulowanie rozwoju funkcji związanych z mową, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy oraz ćwiczeń logorytmicznych likwidujących zaburzenia współtowarzyszące zaburzeniom mowy, przyczyniając się do zaktywizowania rezerw funkcjonalnych oraz wykształcenia funkcji wielozmysłowych a co najważniejsze mających korzystny wpływ na osobowość dziecka, kształtując jego inwencję twórczą, dzieci będą miały okazję do pierwszego kontaktu z instrumentami.

Naukę gry na instrumentach będziemy zaczynać od grzechotki lub kołatki. Następnie pojawią się instrumenty perkusyjne uderzane palcami dłoni: bębenek, tamburyn, po nich instrumenty o stosunkowo dużej powierzchni uderzanej pałeczką: bębenek, pojedynczy talerz, dalej trójkąt i talerze podwójne, wreszcie instrumenty wymagające umiejętności trafienia pałeczką w określone płytki a więc ksylofony i metalofony, dzwonki chromatyczne i diatoniczne.

Nauka gry na instrumentach będzie przebiegać w niewielkich grupach 5-7 osób pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

[fullwidth background_color=”#e67fb9″ background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”50″ padding_bottom=”50″ paddi