Misję Przedszkola wypełniać będziemy poprzez realizowanie programu

„SEVEN COLOURS OF RAINBOW” zawartego w siedmiu szczególnych znakach jak siedem kolorów tęczy.

Wspieramy samodzielny rozwój dziecka – młodego człowieka – w przeznaczonym na ten cel czasie i dajemy mu możliwość podźwignięcia się ku większym rzeczom.

Dziecko w Naszym Przedszkolu zdobywa umiejętności społeczne, umiejętności podejmowania decyzji i działania w zespole, poczucie własnej wartości, pewności siebie i sukcesu na miarę swojego wieku.

Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i szacunek dla innych. Dzieci same motywują się do nauki, lubią się uczyć i daje im to satysfakcję.

Aby umożliwić to dzieciom:

– wspieramy ich motywację wewnętrzną,

– zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego dziecka,

– rozwijamy oddany i profesjonalny zespół wychowawców,

– proponujemy bogaty program wychowawczy i edukacyjny oraz przyjazne środowisko,

– przyczyniamy się do tworzenia środowiska Rodziców poinformowanych i zaopatrzonych w wiedzę.